COLOMBIA STEMT VOOR OF TEGEN CORRUPTIE

Resumé: Colombia stemt voor of tegen corruptie

Colombia stemt voor of tegen corruptie. Toen ik dit hoorde, moest ik toch even twee keer nadenken. Stemmen of je voor of tegen anticorruptie bent? Is dát nodig? Na heel wat gesprekken met de locals en informatie natrekken, krijg ik het wel een beetje helder. Een beetje maar… Het blijft voornamelijk bizar dat het blijkbaar nódig is om het volk te vragen of zij voor of tegen het slechte gedrag van de overheid zijn. In dit exclusieve verhaal voor Colombiaans.nl vertel ik dus wat meer over dit referendum, waar de Colombianen precies op hebben gestemd, waarom het nodig is en wat het resultaat is. Enjoy!

La Conulta Nacional Anticorrupción

Ja, inderdaad, het referendum heet letterlijk het Nationaal Consult over Anticorruptie. Gelukkig is het nog niet zó gek dat de Colombianen letterlijk moesten antwoorden op de vraag of ze voor of tegen corruptie zijn. Vorige week op 26 augustus hebben zij in een referendum aangeven of zij juist voor of tegen 7 maatregelen zijn om corruptie tegen te gaan. De initiatiefnemers van het referendum willen dit bereiken door onder andere:

1. Meer transparantie en openheid naar de burger;
2. Meer burgerparticipatie;
3. Gevangenisstraffen voor corrupte functionarissen;
4. Eerlijke salarissen door te voeren.

Waarom is dit referendum nodig?

De regering in Colombia isnogalconservatief. De machthebbers houden vaak posities vast en delen deze graag uit binnen hun familie- en vriendenkring, waardoor het moeilijk is om de cirkel van corruptie en zelfverrijking te verbreken.

Een aantal congresleden wil graag corruptie aanpakken. Doordat zij zwaar in de minderheid zijn, is het voor hen vrijwel onmogelijk om anticorruptiewetten door te voeren. De enige manier om tóch wetten door te voeren waar conservatieve congresleden op tegen zijn, is om met een burgerinitiatief een referendum te houden.

Om dit referendum te kunnen starten, hebben de initiatiefnemers minimaal 4.300.000 handtekeningen nodig. En dit is ze gelukt! Om het referendum te laten gelden, moet 30% van de stemgerechtigde Colombianen naar de stembus. In het totaal zijn er 12.140.342 stemmen nodig. Als daarvan minimaal 50% vóór de wetten stemt, worden deze doorgevoerd. Daarnaast moet elke vraag ten minste 6.000.000 ja-stemmers hebben om een direct mandaat van de bevolking naar de wetgevende macht af te geven.

Kritiek

Het referendum is flink bekritiseerd. Zo zijn veel mensen opgeroepen om niet te gaan stemmen. Het grootste argument tegen de maatregelen is dat de meeste voorstellen al wetten zijn. Ze zouden alleen niet nageleefd worden…

Voor welke 7 wetten gaan de Colombianen stemmen?

1. Verminderen van het salaris van de congresleden en de hoge functionarissen van de staat
2. Gevangenisstraf en een verbod om opnieuw voor de staat te werken voor corrupte medewerkers
3. Verplicht transparent contracten afsluiten (aanbestedingen) in het hele land: Een wet tegen vriendjespolitiek.
4. Overheidsbegrotingen met deelname van burgers: Verhoging burgerparticipatie.
5. Congresleden moeten verplicht aanwezig zijn, stemmen en managen: Zodat ze nu wél gaan stemmen en werken.
6. Onrechtmatige eigendommen en inkomsten van de verkozen politici openbaarmaken en hen verbannen uit de politiek.
7. Geen vastgeroeste krachten meer aan de macht: een máximum van 3 termijnen in eenzelfde publieke instellingen.
Hieronder zie je een voorbeeld van een stembiljet. Wil je net wat meer achtergrond informatie over deze 7 wetten? Scroll dan helemaal naar onderen voor een vertaling.

Resume Colombia stemt voor of tegen corruptie

En? Wat is de uitslag van het referendum?

Op 26 augustus 2018 hebben 11.671.420 personen de moeite genomen om naar de stembus te gaan. Dat zijn 468.922 stemmen te weinig om invloed te kunnen uitoefenen op de regering. Nét, nét, nét te weinig…

In Colombia is het een bekend fenomeen dat er slechte opkomst is tijdens de verkiezingen. Vaak verwachten (de armere) mensen iets terug voor hun stem, zoals eten of geld. Iets waar veel hooggeschoolden zich aan ergeren. Gelukkig wordt dit ieder jaar wel steeds beter. Onderstaande strip werd online gepubliceerd in Colombia na het referendum.

Resume Colombia stemt voor of tegen corruptie

De kern van de zaak

• Gaat u stemmen tijdens het referendum tegen corruptie?
– Geven ze me geld, iets te eten of guaro (een alcoholshotje)?
• Nee.
– Nou, dan ga ik niet.

Maar… Hoe is de uitslag van de mensen die wel hebben gestemd? De onderstaande figuur geeft per vraag een héél positief resultaat weer: geen enkele vraag komt de negatieve reactie hoger dan 1%! Tsja… Nu blijft mijn vraag: Wat zou er zijn gebeurd als die half miljoen Colombianen tóch waren wezen stemmen?

Resume Colombia stemt voor of tegen corruptie

Bronnen:

• Gesprekken met locals
www.vencealcorrupto.com
Www.bogotapost.com
www.radionacional.co
www.noticias.caracoltv.com

UITGEBREIDERE UITLEG VAN DE 7 ANTICORRUPTIEWETTEN

1. Verminderen van het salaris van de congresleden en de hoge functionarissen van de staat: Volgens de initiatoren van het referendum is het salaris van de hogere functionarissen veel te hoog. 80% van de colombianen verdient 2 minimumsalarissen (ongeveer 455 euro per maand), terwijl de congresleden tot 40 keer dit salaris verdienen (ongeveer 9.100 euro per maand). Om meer gelijkheid onder de burgers te verkrijgen wil men de salarissen verlangen naar 25 keer het minimumloon (ongeveer 5.687,5 euro per maand).
2. Gevangenisstraf en een verbod om opnieuw voor de staat te werken voor corrupte medewerkers: Met deze wet wil men iedereen die wegens corruptie en misdaden tegen de overheid, zijn volledige gevangenisstraf moet naleven en vervolgens niet meer aangesteld mag worden om voor de overheid te werken. Momenteel verblijven veel veroordeelde functionarissen in hun huis (¨casa por cárcel¨) in plaats van in de gevangenis en kunnen vervolgens weer aan de bak.

3. Verplicht transparent contracten afsluiten (aanbestedingen) in het hele land: Doel: Het aanpakken van vriendjespolitiek. Een onderzoek wijst uit dat in 59% van de gevallen dat de overheid een klus wil laten uitvoeren, er slechts 1 voorstel ligt. Bij de gemeenten is dit in 75% het geval. Zo kan het zijn dat er in Colombia beslissingen worden gemaakt dat er een busbaan komt in plaats van een metro, niet om dat dit het beste is voor een stad, maar omdat een burgemeester vriendjes is met de eigenaar van een busbedrijf. In dat geval ligt er dan ook maar 1 voorstel klaar.

4. Overheidsbegrotingen met deelname van burgers: Dit punt ligt in het verlengde met de vorige. Om corruptie tegen te gaan, is het volgens de initiator van het referendum belangrijk dat burgers meedenken en meebepalen over de verdeling en prioritering van het belastingsgeld. Zo moeten er, volgens het referendum, openbare hoorzittingen gehouden worden.

5. Congresleden moeten verplicht aanwezig zijn, stemmen en managen: Eigenlijk is dit punt al wettelijk bepaald. Congresleden moeten verplicht komen opdagen op hun werk, stemmen als er verkiezingen zijn en hun werk managen. Logisch toch? Nou, niet in Colombia. Ondanks dat de congresleden in verhouding heel veel verdienen, kiezen deze hoge functionarissen ervoor slechts 3 of 4 dagen per week te komen opdagen op hun werk (terwijl er een werkweek van 6 dagen geldt), om niet te gaan stemmen bij verkiezingen en hun medewerkers aan hun lot over te laten.

Met deze wet wil men dat de acties en werkzaamheden van de congresleden openbaar worden gemaakt, zoals hun aanwezigheid, gepresenteerde initiatieven, of ze gestemd hebben, hoe ze mee doen in debatten, openbare investeringen, etc. Zo kunnen zij hier ook op gewezen worden en weet de burger ook welke congresleden wel of niet hard werken voor hun geld.

6. Onrechtmatige eigendommen en inkomsten van de verkozen politici openbaar maken en hen verbannen uit de politiek: Gekozen politici worden verplicht bezittingen, inkomen, belastingbetaling en belangenconflicten openbaren te maken als een vereiste om aan de slag te gaan. Zij mogen niet regeren als zij bijvoorbeeld onrechtmatige eigendommen hebben. Daarnaast worden deze onrechtmatige zaken afgenomen van deze politici en hun naasten.

7. Geen vastgeroeste krachten meer aan de macht: een máximum van 3 termijnen in eenzelfde publieke instellingen: Hoge functionarissen regeren steeds in een termijn van 4 jaar. Zij kunnen steeds herkozen worden. Met deze wet zouden zij maximaal 12 jaar kunnen regeren binnen eenzelfde instelling, zoals het senaat, het huis van afgevaardigden, gemeentenraden, etc.

– Anne Van Der Lugt
Colombiaans.nl

Lees meer exclusieve verhalen uit Colombia

De ‘exclusieve verhalen’ worden speciaal geschreven door Colombiaans.nl. Hiervoor is veel onderzoek en moeite gedaan. Op de tekst berust Copyright. Niets uit deze verhalen mogen overgenomen of gekopieerd worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

» Armero… en de wond van 30 jaar oud
» Ciudad Perdida
» Copa America 2001
» Embera Indianen
» La Violencia
» Muisca indianen
» Muziek en dans uit Colombia
» Mythen en Legenden van Colombia
» Nico Verbeek – Van Macondo tot Medellín
» Villa De Leyva
» Las Lajas
» De lugubere geheimen van Colombiaanse gevangenis La Modelo
» La Gaitana
» De duistere kant van ex-president Alvaro Uribe
» Hoe krijg ik een Colombiaans paspoort?
» 6 typische Colombiaanse desserts die je geprobeerd moet hebben
» 18 redenen waarom Colombia het gelukkigste volk ter wereld heeft
» Hoe krijg ik een Colombiaans paspoort?
» Help! Ik krijg bezoek uit Colombia, wat moet ik regelen?

Gerelateerde berichten