colombiaans.nl

PERSBERICHT: Reactie SiG inzake RTL programma:

Er is nogal wat commotie ontstaan over het programma Met open Armen’ Hieronder het perbericht van SiG.

Stichting Interlandelijk Geadopteerden (SiG) – is de landelijke organisatie voor en door geadopteerden. Zij richt zich op het bijeenbrengen van geadopteerden ongeacht het land van herkomst. Daarnaast behartigt SiG via opinievorming en informatievoorzieningen de belangen van de grootste georganiseerde groep geadopteerden in Nederland sinds 2007.

Commotie over emotie?

Rotterdam – 30 oktober Het RTL4 Tv-programma zou “Met open armen” worden ontvangen als het antwoord zou bieden op het jarenlange dominante negatieve en eenzijdige beeld over adoptie die de media beheerst. Een kans voor een frisse blik op het emotie losmakende thema adoptie.

Waar eerst nog de zoekende geadopteerde bij het programma “Spoorloos” op zoek is naar zijn of haar biologische familie, zijn de rollen nu anders. In de eerste aflevering komen de adoptieouders twee meisjes van zes uit Haïti ophalen en ontvangen hen met open armen. Een opvallend terugkerend principe bij dergelijke Tv-producties is dat mensen die “anders” zijn, in al hun kwetsbaarheid op de buis komen. Zo heeft RTL onlangs met de Tv-programma’s “Tourette on tour” en “Verslaafd” ook voor het nodige amusement gezorgd. Hierin stonden jonge mensen die lijden aan het syndroom van Gilles de la Tourette en verslaafden centraal.

In de eerste aflevering van “Met open armen” bleek het proces voor de geadopteerde adoptiemoeder en adoptievader wel heel veel emoties los te maken. Terecht is er blijdschap en dankbaarheid bij hen – na zo’n lange wachttijd – te zien. Het is jammer dat het voor- en natraject nauwelijks in beeld zijn gebracht. Hierdoor eindigt de aflevering net als bij Spoorloos in een soort roze wolk. Je kunt je daarnaast afvragen in hoeverre het voor de twee jonge meisjes in hun belang is geweest om voor zo’n groot publiek hun kwetsbaarheid zo in beeld te brengen. Hoe zullen zij er op latere later leeftijd naar terugkijken?

Uit veel wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat geadopteerden in staat zijn een grote inhaalslag te maken ten opzichte van de achterblijvende kinderen in het tehuis. Voor kinderen die niet binnen de biologische familie en in land van herkomst kunnen worden opgevangen, is opgroeien in een liefdevol gezin elders ter wereld een bewezen werkende interventie. Ook tijdens de laatste thematische adoptiebijeenkomst “Oost, West Thuis Best” van Stichting Interlandelijk Geadopteerden werd deze stelling bevestigd door de ruime meerderheid van de ruim veertig aanwezige volwassen geadopteerden. Ook vanuit dat perspectief lijkt er geen enkele twijfel over te bestaan dat de twee meisjes, die in een liefdevol gezin terecht zijn gekomen, de kansen op een beter bestaan krijgen.

De achterban van Stichting Interlandelijk Geadopteerden heeft met gemengde gevoelens gereageerd op het programma. Uiteenlopend van persoonlijke gekwetstheid tot een zekere sympathie voor de adoptieouders. Kortom we kunnen bijna niet anders concluderen dan dat adoptie veel emotie bij geadopteerden kan oproepen en daardoor niet in een enkel (amusements) programma te vatten is.

Voor toelichting kunt u contact opnemen met
Jurrijn Tack: 06-51071982 | jt@geadopteerd.info

Gerelateerde berichten