Verslag Colombiaans.nl: Jubileum 45 jaar Wereldkinderen

Op 28 mei was er in Duinrell het jubileumfeest van Wereldkinderen. Hierbij kwamen alle geadopteerden die via Wereldkinderen geadopteerd waren samen. Dit evenement wordt eens in de 5 jaar gehouden en wij waren erbij.

Het is een mooi aangezicht. De adoptieouders betreden het pretpark samen met hun kinderen, zoekend naar herkenning en interesse voor andere adoptieouders met hun kroost. Het is een gezellige bonte verzameling van Latino’s, Aziaten en Afrikanen met of zonder hun adoptieouders. Er zijn veel kraampjes aanwezig met informatie vanuit het adoptieland of organisaties die de geadopteerden verschillende diensten verlenen. Er is een zogenoemde ‘Wereldmarkt’ en Aires Colombianos treedt op.

Jammerlijk is wel dat er geen kraampje staan die Colombiaanse artikelen verkoopt of überhaupt artikelen uit Zuid-Amerika En dat is een gemiste kans. Toch mag dat de pret niet echt drukken. Overal zie je rennende en dollende adoptiekinderen uit alle werelddelen. Kleur of afkomst bestaat niet.

Stichting Interlandelijk Geadopteerden (SiG)

We lopen even langs het tentje van Stichting SiG (Stichting Interlandelijk Geadopteerden). Bij SiG zijn alle geadopteerden vanuit elk land welkom. Vanaf 16 jaar ben je vrij om deel te nemen aan hun activiteiten. Bij het tentje worden we vriendelijk te woord gestaan door een vertegenwoordiger die informatie verstrekt.

Naast het kraampje van SiG, staat er ook een kraampje van één van de projecten van SiG genaamd: RouteColombia. Hier kunnen Colombiaans geadopteerden informatie krijgen over de vragen: Wel of niet zoeken en wel of niet op rootsreis? Na een korte ontmoeting met een aantal bekenden gingen we naar binnen waar een aantal gastsprekers het woord namen over adoptie. Na een wekomswoord kwam de eerste spreker aan bod.

Anouk Eigenraam was de eerste spreker en zij sprak in heldere en juiste bewoording over haar adoptie. Een knappe en moedige speech die zij gaf . Het was wel jammer dat er relatief weinig adoptieouders de “webbing”, zoals SiG het noemt, bijwoonden. Want er werden zeer interessante informatie voor adoptieouders gegeven en interessante topics aangesneden. Na een boeiende persoonlijke uitleg van Anouk was er na de speech gelegenheid tot vragen stellen.

Ze beantwoordde de vragen met passie en goede argumenten. Dat werd dan ook terecht beloond met applaus. Na 15 minuten pauze was er een paneldiscussie genaamd “Feit en gevoel”. De deelnemers waren een Nederlandse adoptieouder, Twee alleenstaande moeders die geadopteerd zijn en zelf kinderen hebben, waarvan er 1 wel de behoefte had haar roots op te zoeken en de ander juist niet . En een ouder die zelf geadopteerd was en samen met zijn eveneens uit zijn geboorteland komende vrouw een kind heeft.

Aan de hand van een aantal stellingen werd er gediscussieerd. Eén van de stellingen was: “Welke zaken kun je als moeilijk kan ervaren omdat elk adoptieland zijn eigen problematiek kent die niet vergelijkbaar is met andere adoptielanden”.

Helaas waren ook bij dit gedeelte van de webbing relatief weinig adoptieouders aanwezig. Dat is jammer omdat dit soort onderwerpen hout snijdt en direct van toepassing is voor de adoptieouders. Zij zouden juist bij dit soort onderwerpen goede feedback kunnen geven en / of herkenning vinden. Aan de andere kant was de webbing ook bedoeld voor volwassen geadopteerden.

Daarom was het misschien beter geweest als het over de beleving van de geadopteerde volwassenen en zijn land van herkomst zou gaan. Waarvan adoptieouders desgevraagd informatie zou kunnen inwinnen. Dit dan ondersteunt met foto’s en info . Deze Wereldkinderendag wordt immers maar eens in de 5 jaar georganiseerd. Desalniettemin een goed en overzichtelijke presentatie en dank aan de staf van het SiG.

De contactpersoon voor Wereldkinderen in Colombia

In een naastgelegen tent kon je spreken met de contactpersoon van Wereldkinderen in Colombia die een goede en vriendelijke indruk maakte. Wat wel opviel was dat hij over het verleden van adoptie van Colombia naar Nederland weinig afwist. Hij beschikte over meer kennis als het gaat om informatie over de ‘huidige tijd’ van adoptie in Nederland vanuit Colombia.

Hij was net bezig met een interessant verhaal, maar werd hier helaas uitgehaald door een moeder met 2 schattige dochtertjes die zijn aandacht trok… Schattig, maar toch wel jammer van de informatie. Althans, zijn hoeveelheid kennis over het verleden van adoptie van Colombia naar Nederland. Ik vind dat je in die positie van Wereldkinderen moet kunnen vertellen over de historie van adoptie uit Colombia.

Al met al…

We mogen concluderen dat het naast een mooie en droge dag ook een heel informatieve dag was. Colombiaans.nl feliciteert Wereldkinderen met haar 45e verjaardag en het was een zeer goed georganiseerd feest die vaker georganiseerd zou mogen worden dan eens in de 5 jaar.

– Carlo
Colombiaans.nl

foto: SiG

Gerelateerde berichten