Iván Duque is de nieuwe Colombiaans president

Iván Duque is de nieuwe president van Colombia

In een strijd tegen Gustavo Petro versloeg de rechts-conservatieve Duque zijn opponent met 54% van de stemmen. De 41-jarige staat bekend om zijn conservatieve aanpak en om zijn stokpaardje, namelijk het vredesakkoord met de FARC.

Dit vredesakkoord wat zijn voorganger Santos heeft afgesloten wil hij gaan aanpassen. Hij wil hogere straffen want is van mening dat de FARC er te goed van af is gekomen. De wens van President Duque is dat de voormalige leiders van de FARC alsnog kunnen worden berecht voor oude misdaden. Dit is theoretisch gezien mogelijk omdat Santos had bedongen dat het akkoord niet werd opgenomen in de grondwet.

Daarnaast wil hij investeren in de kolen- en olieindustrie en de belastingen verlagen. Met name dat laatste klinkt voor veel Colombianen als muziek in de oren omdat Santos niet alleen de afgelopen jaren de belasting verhoogde, maar ook het ‘salario minimo’ tot een dieptepunt bracht.

Bekijk president Duque’s belangrijkste standpunten hieronder

Het partijprogramma van de Centro Democrático van Iván Duque luidt als volgt:

Gezondheid:

⦁ We moeten ons vooral focussen op structurele preventie van ziektes.
⦁ We moeten het arbeid formaliseren zodat iedereen op een doorzichtige manier bijdraagt aan het gezondheidssysteem. Subsidies moeten alleen gegeven worden aan de meest kwetsbaren in onze samenleving.
⦁ Het hele gezondheidssysteem moet online zijn en worden gecoördineerd en geëvalueerd doormiddel het gebruik van Big Data. Zo vermijden wij misbruik en stellen wij oplossingen voor in real-time.
⦁ De zorgverzekeraars zullen hun schulden van meer dan 90 dagen die ze aan de zorgleveranciers tegoed hebben moeten verminderen. Voortaan zullen de achterstallige betalingen gesanctioneerd worden door de toezichthoudende instantie van de gezondheidszorg.
⦁ De ziekenhuisadministratie moet in handen komen van serieuze professionals, die gekozen zijn door hun ervaring en die regelmatig geëvalueerd worden.
⦁ Het klinisch verleden moet 100% digitaal en toegankelijk zijn voor de professionals vanuit elk punt in het land.
⦁ We hebben digitale systemen van vergelijking nodig om in real-time de eerlijke prijs van de medicijnen in te schatten en zo doorzichtigheid en automatische correcties te bieden ten gunste van de gebruiker.
⦁ De zorgverzekeringen maken op dit moment te makkelijk misbruik van de burgers; we moeten de zorgverzekeraars evalueren en vergoeden, niet alleen kijkend naar hun ledenaantallen maar ook de kwaliteit van zorg die zij bieden.
⦁ We moeten de gezondheidszorg scheiden van politiek: We kunnen niet blijven toekijken hoe de politiek de publieke ziekenhuizen eigen maakt.
⦁ We hebben zoiets als een “gezondheidsagenda” nodig die overgewicht bij de bevolking voorkomt.

Voor de veiligheid:

⦁ We moeten de snelheidsreactie versterken bij de militaire strijdkrachten en de politie
⦁ Het is nodig om gebruik te maken van inteligente technologieën die een samenwerking realiseert tussen veiligheidsinstanties en bevolking.
⦁ Om de ELN, drugshandel, BACRIM en de FARC-dissidenties te bestrijden moeten we de taakgroepen moderniseren.

We gaan in de grondwet de toelaatbaarheid van drugshandel als een gerelateerde politieke misdaad verbieden. Drugshandel kan geen delict zijn waar amnestie aan verleend wordt.

Vredesakkoorden: “We moeten de vredesakkoorden met de FARC niet verbreken, maar belangrijke aanpassingen maken”

Gerelateerde berichten