colombiaans.nl

Colombianen, het derde gelukkigste op aarde

De lijst is weer voorbij gekomen met daarop de top-10 van gelukkigste landen ter wereld. Nu weten we van Colombiaans.nl dat Colombia al jarenlang in de top-4 staat van gelukkigste volk op aarde, maar nu moesten er wederom metingen gedaan worden voor de 2015 periode.

De metingen worden verricht door de zogenoemde Happy Planet Index te meten waarin 151 landen in worden opgenomen en verschillende mensen worden gevraagd over onderdelen in hun land zoals duurzaamheid, geluk en levensverwachting en voorspoed.

Het bizarre is dan landen zoals USA, Duitsland en Frankrijk op de plaatsen 104, 46 en 50 staan. Deze landen verschillen niet veel met voorgaande jaren.

Top 3:

1. Vietnam
2. Costa Rica
3. Colombia

Gerelateerde berichten