Hoe krijg ik een Colombiaans paspoort?

by Colombiaans.nl

Colombiaans paspoort krijgen - Nieuws uit Colombia

Kan ik een Colombiaans paspoort aanvragen? Kom ik in aanmerking voor een Colombiaans paspoort? Hoe krijg ik een Colombiaans paspoort? Dat zijn zomaar wat vragen die we veel krijgen. Colombianen en Colombialiefhebbers weten ons gelukkig makkelijk te vinden als het om een verdieping van Colombia-kennis gaat.
We beantwoorden daarom vandaag de vraag:

Hoe krijg ik een Colombiaans paspoort?

Ok, even voor de duidelijkheid. Elke Colombiaans geadopteerde is en blijft de Colombiaanse nationaliteit behouden. Op jouw curriculum vitae dient dus te allen tijde bij nationaliteit ‘Nederlands’ én ‘Colombiaans’ te staan. Velen komen hier pas achter als zijn een geregistreerd partnerschap aangaan, uittreksel van het Bevolkingsregister aanvragen of trouwen.

Colombiaanse identiteit

Echter is het vaak nog niet zo dat je jezelf officieel ‘Colombiaans kunt identificeren’. Dat kan veel stres opleveren bij aankomst bij de douane van Colombia. Tenminste.. als je jouw Colombiaanse temperament laat gelden. Niet doen dus! Blijf vriendelijk lachen aan de grens waneer wordt gevraagd waarom je niet kunt identificeren als ‘Colombiaans burger’.

Zeg dat je hiermee bezig bent, ook al ben je dat niet. We horen veel verhalen van Colombiaans geadopteerde die een scene schoppen bij de grens terwijl ze bijna binnen zijn. Dat is voor de immigratiedienst een goede reden om een boete uit te schrijven die tussen de 135 – 160 ligt. Hou het vriendelijk en zeg dat je in Colombia bent om jouw Colombiaanse identiteit officieel te claimen omdat je geadopteerd bent. Wanneer je laat vallen dat je geadopteerd bent naar Nederland, valt het kwartje sneller bij de immigratiedienst en begrijpen ze sneller jouw verhaal en laten je Colombia betreden.
Eens een Colombiaan…

Mocht je echt een Colombiaanse identiteit willen aanvragen komt hier het één en ander bij kijken. Vraag jezelf goed af, of je dit serieus zou willen. Wat levert het voor voordelen op? Wil je het echt? Of is het voor de ‘heb’?

Je blijft dus Colombiaans, tenzij je uitdrukkelijk en officieel afstand wilt doen van de Colombiaanse nationaliteit door jou of jouw adoptieouders. Maar velen willen dat niet en willen zelfs een Colombiaans paspoort, al dan niet met een duidelijke reden. Het klinkt natuurlijk ook stoer, 2 nationaliteiten. Zeker nu dit officieel nog mag in Nederland. Realiseer je wel dat er ook plichten bij komen kijken.

Colombiaanse identiteitsdocumenten aanvragen

Colombia kent twee identiteitsdocumenten. De belangrijkste is het cédula en als je het land verlaat is er uiteraard het paspoort. Het verkrijgen van deze documenten is een lange en ingewikkelde klus waarbij je veel geduld moet hebben. Vaak voorkomende problemen zijn: het ontbreken van een origineel (kopie van) geboorteregister en verschillende voor- en/of achternamen.

Als je twee paspoorten gaat aanvragen moeten echter zowel de voornamen als de achternamen in beide paspoorten precies hetzelfde zijn! Vaak moeten dus je Colombiaanse achternamen (zoals in je geboorteregister) nog officieel worden veranderd in je Nederlandse achternamen. Aanvragen van jouw Colombiaanse id doe je bij het consulaat.

Wat moet ik hebben voor een aanvraag?

– 3 pasfoto’s in kleur met een witte achtergrond
– Originele kopie uit het Colombiaanse geboorteregister
– Kennis van de bloedgroep
– Als je het reguliere paspoort wilt aanvragen moet je éérst je cédula hebben!

De soorten identiteitsdocumenten:

– Regulier paspoort – voor in-en uitreizen Colombia.
– Tijdelijk paspoort – voor binnenkomst Colombia max. 30 dagen geldig na afgifte.
– Cédula – identiteitskaart voor in Colombia.
Hoe lang duurt het verkrijgen van een Colombiaanse identiteit?

Dat verschilt per geval. Je mag aannemen dat het voor de leeftijdsgroep 18-25 ongeveer 6 maanden kan duren. Ben je ouder dan 25, dan kan het soms 2 jaar duren omdat men technisch onderzoek verricht met behulp van jouw vingerafdrukken. Mocht alles kloppen dan wordt er wel een contraseña, een soort tegenbewijs, afgeven die min of meer dezelfde geldigheid heeft als een cédula.

Stappenplan verkrijgen Colombiaanse nationaliteit

Hieronder staat de tekst die het Colombiaans Consulaat beschrijft als hulpmiddel om jouw Colombiaanse documenten aan te vragen.

——————————
VEREISTE DOCUMENTEN VOOR COLOMBIANEN

“De conformidad con el artículo 22 de la Ley 43 de 1993, el nacional colombiano que goce de doble nacionalidad, se someterá en el territorio nacional a la Constitución Política y a las leyes de la República. En consecuencia, su ingreso al territorio, su permanencia y su salida deberán hacerse siempre en calidad de colombiano, debiendo identificarse como tal en todos sus actos civiles y políticos”.

(Dat komt neer op onderstaande:)

Sinds 1993 staat er in de Colombiaanse wetgeving dat alle personen die de Colombiaanse nationaliteit bezitten, zich bij aankomst in, bij verblijf in en bij vertrek uit Colombia, moeten kunnen legitimeren met een Colombiaans identiteitsbewijs. Ongeacht welke nationaliteit(en) ze daarnaast eventueel bezitten.

Colombianen die geadopteerd zijn, bezitten vanaf hun geboorte de Colombiaanse nationaliteit, tenzij zijzelf of hun ouders er afstand van gedaan hebben, middels een officiële akte bij de Colombiaanse overheid, bijvoorbeeld op het Consulaat. Je verliest de Colombiaanse identiteit dus niet wanneer je de Nederlandse hebt aangenomen.
Veel (geadopteerde) Colombianen, die tevens de Nederlandse nationaliteit bezitten, zijn, bij gebrek aan bovenstaande informatie, gewend te reizen met hun Nederlandse paspoort.

Als Consulaat willen wij er op wijzen dat wij regelmatig berichten krijgen van Colombianen die bij aankomst of vertrek in Colombia problemen hebben gehad, doordat ze niet het Colombiaanse paspoort hebben en alleen het Nederlandse paspoort presenteren.

Dus vanwege die wet uit 1993 en wegens het strakkere beleid van de DAS (immigratiedienst) heden ten dage raadt het Consulaat alle, ook de geadopteerde, Colombianen aan om Colombia in en uit te reizen met het Colombiaanse paspoort en vanaf hun 18de met de Colombiaanse cédula de ciudadanía (Colombiaans identiteitsbewijs).
Colombianen zijn verplicht de volgende documenten te hebben:

Minderjarigen
Paspoort
Colombiaanse geboorteakte
Meerderjarigen
Paspoort
Cédula

Hoe te verkrijgen

CÉDULA
Voor de cédula heb je nodig:
– 3 pasfoto’s (kleurenfoto’s op een witte achtergrond);
– originele kopie van het Colombiaanse geboorteregister; – kennis van de bloedgroep.

PASPOORT
Voor het paspoort, voor meerderjarigen:
– 3 pasfoto’s (kleurenfoto’s op een witte achtergrond);

– cédula of bewijs van de cédula; – 83,60 euro. (Abril 2009)
Voor het paspoort, voor minderjarigen:
– 3 pasfoto’s (kleurenfoto’s op een witte achtergrond);
– originele kopie van het Colombiaanse geboorteregister; – paspoort of cédula van beide ouders (of kopie daarvan); – 83,60 euro. (abril 2009)
In het geval er geen regulier paspoort kan worden afgegeven omdat bepaalde stukken ontbreken en men toch een reisdocument moet hebben, kan een tijdelijk paspoort worden afgegeven. Het tijdelijk paspoort is gratis. Het heeft een maximale geldigheid van 30 dagen en is alleen bruikbaar om Colombia mee in te reizen, bij binnenkomst op het vliegveld wordt het als het goed is ook ingenomen door de douane. Het is dan wel de bedoeling dat de cédula (en/of het paspoort) in Colombia wordt geregeld! (Het reguliere paspoort kan later wel weer in Nederland worden gemaakt, wanneer men bij het verlaten van het land de contraseña van de cédula en een (gewijzigd) geboorteregister kan laten zien.)
Tijdelijk paspoort:

– 3 pasfoto’s (kleurenfoto’s op een witte achtergrond);
– simpele kopie van het geboorteregister, oud paspoort of andere papieren waaruit
de Colombiaanse identiteit blijkt; – Vluchtreservering.
Paspoort en cédula worden gemaakt aan de hand van de gegevens op het Colombiaanse geboorteregister! Zijn de namen in Colombia anders dan in Nederland, zie onder het kopje „Naamswijziging‟.

Boven de 25

Aangezien de productie van de cédula niet onmiddellijk gereed is (het is een beetje als een bankpasje), krijgt de aanvrager in principe een contraseña mee, een tegenbewijs. Deze heeft praktisch dezelfde geldigheid als de cédula zelf, oftewel je kan er de meeste dingen mee die je ook met de originele cédula kan.
Wie de cédula aanvraagt tussen het 18e en 25e levensjaar krijgt het tegenbewijs van de cédula meteen mee. De cédula zelf arriveert gemiddeld binnen het halfjaar op de plek van aanvraag.
Als de aanvrager boven de 25 is, moet er een uitgebreid technisch onderzoek van de vingerafdrukken plaatsvinden (om te controleren of de aanvrager niet toch al eerder een cédula heeft aangevraagd). Daarom kan het als je pech hebt wel twee jaar duren voordat voor hen de cédula arriveert op plaats van aanvraag. Zij krijgen ook meteen de contraseña mee, maar deze kan pas gebruikt worden wanneer de eerste fase van het technische onderzoek afgerond is. Dit kan ongeveer een jaar duren.
Het is dus raadzaam zo snel mogelijk de cédula aan te vragen!

Geboorteregister
Wanneer een geadopteerde niet een originele kopie van het geboorteregister in bezit heeft en in Colombia niemand kent die dat voor hem of haar kan opvragen, kan hij of zij zich wenden tot het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland of tot dit Consulaat om er één te proberen te verkrijgen van de betreffende Notaría waar de persoon als eerste is ingeschreven. Het Consulaat kan het verzoek naar de betreffende Notaría sturen, maar er is geen garantie dat het snel wordt opgestuurd. Daarnaast kan het Consulaat er ook niet

voor zorgen dat er een Apostillestempel op komt, wat meestal nodig is wanneer het geboorteregister gebruikt gaat worden in Nederland.

Stuur hiervoor, per mail, fax of post, een gewone kopie van het geboorteregister, een certificaat, het oude Colombiaanse paspoort of de adoptiepapieren, in ieder geval documenten waaruit blijkt wat de Colombiaanse namen zijn, de geboortedatum en –plaats en het liefst het nummer van het geboorteregister.

NAAMSWIJZIGING
Tegenwoordig worden bij de adoptie meteen de Nederlandse achternamen in het Colombiaanse geboorteregister opgenomen. Vóór ongeveer 1990 gebeurde dit niet en staan in het Colombiaanse geboorteregister meestal dus de Colombiaanse namen. Dit betekent dat de geadopteerde op dit moment officieel een andere identiteit heeft (achternamen en soms ook voornamen) dan in Nederland. Hier zal een oplossing voor moeten komen; internationaal gezien mag je namelijk niet met documenten met verschillende namen rondlopen.

Ervan uitgaande dat de geadopteerde kiest voor de Nederlandse achternaam, kan dat op verschillende manieren. Let wel: de voor- en achternamen in het geboorteregister mogen maar één keer in het leven op eigen verzoek worden veranderd!

De namen van de biologische ouders blijven natuurlijk dezelfde, de verandering is alleen van de eigen achternamen! Mocht ook de geboortedatum niet correct vermeld staan, dan kan dat ook gewijzigd worden.
Wanneer de namen al correct in het geboorteregister staan, is het alsnog raadzaam enkele originele afgiftes van het geboorteregister extra mee te nemen! Het is altijd handig om een exemplaar te hebben als je later een recent exemplaar zou moeten opvragen, bijv. voor studies, huwelijk en andere zaken. Dan heb je meestal een recent exemplaar nodig met Apostillestempel.

Om de naamswijziging te realiseren zijn er enkele opties, afhankelijk van de leeftijd van de persoon en waar hij of zij voor kiest. Heb je de adoptiepapieren nog, lees dan punt 4 ook even goed door.
1. Wanneer men de papieren van de rechterlijke uitspraak van de adoptie nog heeft, kan men goed nakijken of in deze papieren de naamswijziging al wordt opgedragen door de rechter. Is dit het geval dan kan de naamswijziging iets makkelijker worden doorgevoerd. Met een geauthenticeerde kopie van deze papieren (d.w.z. met originele stempels van de rechtbank) kan men direct naar de Notaría waar men ooit is ingeschreven en wordt de naamswijziging kosteloos doorgevoerd. Als men slechts simpele kopieën heeft van de rechterlijke uitspraak, dan moet eerst een originele afgifte worden opgevraagd bij de desbetreffende rechtbank. Ook kan men er eerst mee naar het oude adoptietehuis van vroeger of naar het ICBF, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Het ICBF is het aan de overheid gelieerde instituut dat adopties regelt en administreert.

2. De geadopteerde vraagt op het Consulaat in Amsterdam de cédula en het paspoort aan. Hij of zij krijgt van de cédula de contraseña mee, als hij of zij onder de 25 is, waarmee je in Colombia naar de Notaría gaat waar de geboorte is ingeschreven. Daar kan de geadopteerde dan, zich identificerend met de contraseña, via een escritura pública die daar ter plekke wordt opgesteld, in het geboorteregister de Colombiaanse achternamen laten veranderen in de Nederlandse achternamen. Hij of zij vraagt dan een afgifte van het gewijzigde geboorteregister aan. Eenmaal terug in Nederland kan op het Consulaat de correctie van de achternamen op de cédula en op het paspoort worden aangevraagd. Houd het gewijzigde geboorteregister wel bij de hand op het
vliegveld, de douanebambten zouden wellicht kunnen vragen (om welke reden dan ook) waarom de geadopteerde twee verschillende achternamen heeft. De geadopteerde kan dan zeggen dat hij of zij in Nederland op het consulaat de correctie gaat aanvragen. Deze correcties kunnen ook in Colombia worden geregeld maar dat kost ook weer meer kostbare vakantie- en reistijd. Aangezien je op deze manier twee keer een gewoon paspoort aanvraagt kost dit veel geld. Daarom is onderstaande optie te verkiezen wanneer de achternamen nog niet zijn gewijzigd.
3. De geadopteerde vraagt op het Consulaat in Amsterdam de cédula en een tijdelijk paspoort aan om Colombia in te reizen. Daar staan dan de namen op van het Colombiaanse geboorteregister. Hij of zij krijgt van de cédula de contraseña mee, als hij of zij onder de 25 is, waarmee hij of zij in Colombia naar de Notaría gaat waar de geboorte is ingeschreven. Daar kan de geadopteerde dan, zich identificerend met de contraseña, via een escritura pública die daar ter plekke wordt opgesteld, in het geboorteregister de Colombiaanse achternamen laten veranderen in de Nederlandse achternamen.

Met een afgifte van het veranderde geboorteregister, die meteen kan worden afgegeven, kan dan een rectificatie van de cédula aanvraagd worden zodat daar dan ook de Nederlandse achternamen op komen te staan. Hiermee kan dan een Colombiaans paspoort met de Nederlandse achternaam worden aangevraagd (dit paspoort kan ook weer zowel in Nederland als Colombia worden aangevraagd). Ook hier, houd het gewijzigde geboorteregister wel bij de hand op het vliegveld, de douanebambten zouden wellicht kunnen vragen waar je Colombiaanse paspoort is. De geadopteerde kan dan de contraseña en het gewijzigde geboorteregister laten zien en zeggen dat hij of zij in Nederland op het consulaat de de correctie en het regulier paspoort gaat aanvragen.

4. De geadopteerde vraagt op het Consulaat de cédula aan met de Colombiaanse achternamen (en eventueel het Colombiaanse paspoort). Hiermee kan een escritura pública worden opgesteld om vanuit Nederland het geboorteregister in Colombia te laten wijzigen. Met een originele afgifte van het gewijzigde geboorteregister kan dan correctie van de cédula en het paspoort worden aangevraagd. Feitelijk regelt de persoon dan alles vanuit Nederland. Deze escritura pública kost in Nederland echter veel meer dan in Colombia en je moet iemand kennen in Colombia die voor je naar de Notaría kan gaan.

Goed om in het hoofd te houden is dat de kosten voor zowel het paspoort als de escritura pública in Colombia lager zijn dan in Nederland. Voor de escritura pública is het verschil nog het grootst: hier kost dat rond de 270 euro, in Colombia rond de 20 euro.

Het aanvragen van de cédula en het tijdelijke paspoort kosten niets.
De vereisten voor de verschillende documenten zijn in Colombia hetzelfde als in Nederland op het Consulaat!
Cédula verplicht nationaal persoonlijk identificatiedocument.
Contraseña bewijs dat wordt afgeleverd in plaats van de cédula terwijl deze laatste in
productie is.

Notaría notariaatskantoor waar allerlei civiel-administratieve handelingen worden
verricht, zoals het registreren van geboortes maar ook bijv. van huwelijken. Registraduría nationaal orgaan belast met de identificatiedocumenten van mensen
(behalve de paspoorten).
Escritura pública zgn. publiek schrijven waarmee belangrijke notariële akten en wijzigingen worden doorgevoerd.

————————————–Ok, ik weet genoeg, wat nu?

Mocht je genoeg weten of wellicht nog vragen hebben dan kun je terecht voor vragen in het Nederlands bij de Ambassade. Bij het Colombiaans Consulaat moet je uiteindelijk zijn, maar spreekt niemand Nederlands. Tegenwoordig spreekt men daar gelukkig ook Engels.

Extra informatie aanvraag Colombiaans paspoort

Wanneer je besluit om een officieel Colombiaans nationaliteit aan te vragen houd dan even de volgende zaken in oogschouw.

  • Laatste regels: Bel even met ambassade voor de laatste officiële regels omtrent aanvraag documenten, deze willen af en toe wijzigen
  • Cédula: Je Cédula kun je aanvragen vanaf je 18e levensjaar.
  • Aanvraag paspoort: Wanneer je een Colombiaans paspoort wilt, zul je eerst de beschikking moeten hebben over een Cédula
  • Pasfoto’s: Je kunt voor de zekerheid foto’s maken maar dit wordt tegenwoordig ook gedaan door de desbetreffende notariële instantie. Dit omdat men dan een pasfoto ook digitaal heeft.

Bel even met jouw vragen naar het consulaat. Ben je helemaal klaar om een paspoort aan te vragen en beschik je over de juiste papieren? Volg dan deze link om direct een afspraak te maken met het Consulaat om een afspraak te maken om een Colombiaanse nationaliteit aan te vragen.

Heb je andere vragen stel deze dan even aan het Consulaat of Ambassade.

Contactgegevens Colombiaanse Ambassade en Colombiaanse consulaat

Colombiaanse Ambassade

Groot Hertoginnelaan 14
2517 EG Den Haag
Telefoonnummer: 070 361 4545
website: http://amsterdam.consulado.gov.co

Colombiaans Consulaat

Herengracht 444- II
1017 BZ Amsterdam
Telefoonnummer: 020 3050 111
info@concolamsterdam.nl

Wil je weten hoe één van onze lezers de Colombiaanse nationaliteit aangevraagd heeft?

Lees dan even het verhaal van Rodrigo van Rutte

Hoe krijg ik een Colombiaans paspoort? Is een verhaal van Colombiaans.nl.
Lees meer exclusieve verhalen uit Colombia

De ‘exclusieve verhalen’ worden speciaal geschreven door Colombiaans.nl. Hiervoor is veel onderzoek en moeite gedaan. Op de tekst berust Copyright. Niets uit deze verhalen mogen overgenomen of gekopieerd worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

» Armero… en de wond van 30 jaar oud
» Ciudad Perdida
» Copa America 2001
» Embera Indianen
» La Violencia
» Muisca indianen
» Muziek en dans uit Colombia
» Mythen en Legenden van Colombia
» Nico Verbeek – Van Macondo tot Medellín
» Villa De Leyva
» Las Lajas
» De lugubere geheimen van Colombiaanse gevangenis La Modelo
» La Gaitana
» De duistere kant van ex-president Alvaro Uribe
» Hoe krijg ik een Colombiaans paspoort?
» 6 typische Colombiaanse desserts die je geprobeerd moet hebben
» 18 redenen waarom Colombia het gelukkigste volk ter wereld heeft
» Hoe krijg ik een Colombiaans paspoort?
» Help! Ik krijg bezoek uit Colombia, wat moet ik regelen?