Adverteren bij Colombiaans.nl

by Colombiaans.nl

Colombiaans.nl biedt adverteerders de mogelijkheid om te adverteren. De adverteerder dient akkoord te gaan met onderstaande regels en voorwaarden. Mocht je nog vragen hebben over het adverteren stuur ons gerust een e-mail op: info@colombiaans.nl. Ook kun je ons bellen/sms’en/Whatsapp’en op: 06 82414440.

Voorwaarden adverteren bij Colombiaans.nl

 • De adverteerder betaalt 0,01 cent per unieke gebruiker;
 • Het bewijs wordt overlegd door Colombiaans.nl met een geëxporteerde rapportage uit Google Analytics;
 • De rekensom voor de kosten is dat wanneer er bijvoorbeeld 1000 unieke gebruikers zijn geweest in ‘maand x’ en hier 0,01 cent voor wordt betaald, het totaalbedrag 10,- euro is;
 • De kosten en gebruikers kunnen hierdoor verschillen per maand;
 • De advertentie wordt gemaakt en aangeleverd door Colombiaans.nl en komt in de linkerbalk te staan. Dit met een link naar de gewenste pagina;
 • De advertentie kan langwerpig zijn, sky scraper of in vierkante vorm;
 • De vorm wordt bepaald in overleg;
 • De betaling dient elke maand te geschieden;
 • De adverteerder ontvangt een maandelijkse e-mail met daarin de kosten, factuur en geëxporteerde rapport van het aantal unieke gebruikers uit Google Analytics van de afgelopen maand.

Betalingvoorwaarden en verplichtingen

 • De factuur wordt elke maand verstuurd en dient binnen 14 dagen betaald te worden;
 • Wanneer de factuur niet betaald wordt binnen 14 dagen, wordt er een aanmaning verstuurd;
 • Het is mogelijk om een betalingsregeling af te spreken wanneer de adverteerder ‘krap’ zit. Dit dient de adverteerder tijdig aan te geven. Dit moet aangegeven worden binnen één week na ontvangen van de factuur;
 • Wanneer er binnen 2 maanden na ontvangst nog niet betaald is wordt er via een aanmaning aangedrongen tot betaling en aangegeven dat de factuur anders uit handen wordt gegeven door een incassobureau;
 • Bij “ernstige wanbetaling” wordt er een incassobureau ingeschakeld waarvan de kosten worden verhaald op de adverteerder;
 • Onder “ernstige wanbetaling” verstaan we wanneer een (openstaande) factuur 30 dagen niet betaald is;
 • Wanneer de factuur niet betaald wordt en het incassobureau dient te worden ingeschakeld door Colombiaans.nl dient de adverteerder de kosten te betalen van de factuur / facturen, het incassobureau en de wettelijke rente. Deze staat op dit moment op 8%;
 • Mocht een incassobureau geen uitkomst bieden kan Colombiaans.nl ervoor kiezen om gerechtelijke stappen te ondernemen. Deze kosten worden verhaald op de wanbetalende adverteerder;